Informace Hledání Mapa stránek

Informace o projektu

Projekt "Výchova studentů pro aplikace řešené na výkonných počítačích" řeší problematiku rozšiřování nabídky vzdělávání v technických oborech, zkvalitnění výuky a diferenciaci podle potřeb praxe.

V technických oborech se dnes stále častěji používají profesionální softwarové nástroje, které využívají výkonnou výpočetní techniku (High Performance Computing). S tím je spjata i potřeba vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají dostatečné vzdělání v příslušném oboru a zároveň umí využívat i tyto moderní softwarové nástroje.

V současných podmínkách nemají vysoké školy pro výchovu takovýchto absolventů vhodné podmínky. Specializovaná výchova studentů magisterského a doktorského studia je náročná jak na finanční tak i personální zajištění. Cestou k překonání těchto problémů je spolupráce specializovaných pracovišť a odborníků, kteří mají v těchto oborech zkušenosti.

Cíl projektu

Hlavním cílem je rozšíření specializované výuky, zvýšení kvality vzdělávací procesu a jeho přizpůsobení aktuálním požadavkům průmyslu.

Cílová skupina

Podpora je určena pro dobudování infrastruktury vzdělávání na ČVUT, tedy na vytvoření podmínek pro práci, jak pedagogů, tak studentů a i přímou podporu odborníků, kteří budou připravovat nové kurzy a zabezpečovat provoz techniky. Projekt se dotýká těchto skupin:
  • pracovníků ČVUT
  • studentů magisterského studia
  • studenti doktorského studia
O projektu