Informace Hledání Mapa stránek

Kurz "Matematické modelování proudění vody a transportu látek ve vadózní zóně s uvážením preferenčního proudění"

 • 19.6.2006 - 30.6.2006

 • Pořádá: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (FSv ČVUT v Praze)
 • Zaměření

  Kurz je určen pro studenty, kteří se v budoucnosti chtějí zaměřit na ochranu životního prostředí a vodních zdrojů, ukládání odpadů, řešení havarijních situací a sanací zdrojů znečištění, nebo na tvorbu odtoku ze srážek, hydrologii a na problematiku vadózní zóny.

  Cílová skupina

  Uchazeč musí být studentem pražské vysoké školy v prezenční formě studia (!) bakalářského, magisterského, případně doktorského programu. Vhodné pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí FSv ČVUT v Praze a obory hydrogeologie a geofyzika z Přírodovědecké fakulty UK.

  Forma kurzu

  Kurz v celkovém rozsahu 68 výukových hodin bude veden ve formě teoretických přednášek a praktických aplikací v počítačové laboratoři.

  Výukový software

  Simulační modely řady DUAL, vycházející z Richardsovy rovnice a pracující na principu duální propustnosti. Tyto generické modely jsou vyvíjeny na ČVUT v Praze, FSv, lze s nimi pracovat jak na PC, tak v případě velkých terénních úloh na superpočítačích.

  Vyučující

  Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Dr. Michal Sněhota, Dr. Martin Šanda, Ing. Jaromír Dušek, Ing. Michal Dohnal, Ing. Vladimíra Jelínková.

  » Více informací o kurzu