Informace Hledání Mapa stránek

Kurz "Geografické informační systémy jako podklad rozhodovacího procesu, zejména pro úkoly krajinného inženýrství"

 • termín I.: 12.6.2006 - 16.6.2006
 • termín II.: 12.2.2007 - 16.2.2007
 • termín III.: 2.6.2008 - 5.6.2008
 • Pořádá: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (FSv ČVUT v Praze)
 • Zaměření

  Získání potřebného přehledu v oblasti GIS dat a software (přednáškovou formou) i praktické osvojení schopností jednoduché analýzy v prostředí GIS.

  Kurz poskytne základní znalosti především studentům, kteří se s problematikou GIS v rámci svého studia nesetkali a kteří se chtějí ve své praxi směrovat do oblastí státní správy, rozhodovacích procesů týkajících se krajiny a jejího vývoje.

  Jako vhodný tematicky navazující kurz je možno doporučit "Modelové řešení vodohospodářských a ekologických problémů v krajině s využitím nástrojů GIS a matematických simulačních modelů".

  Cílová skupina

  Uchazeč musí být studentem pražské vysoké školy v prezenční formě studia (!) bakalářského, magisterského, případně doktorského programu. Kurs je vhodný především pro studenty vyšších ročníků stávající formy studia na oborech Inženýrství Životního prostředí a především Vodní Hospodářství a Vodní stavby na FSv ČVUT v Praze a pro obdobné obory dalších vysokých škol v Praze.

  Forma kurzu

  Kurz v celkovém rozsahu 32 výukových hodin bude veden ve formě teoretických přednášek a praktických aplikací v počítačové laboratoři.

  Vyučující

  Ing. Josef Krása, PhD.; Dr. Ing. Tomáš Dostál; Ing. Václav David; Ing. Kateřina Uhlířová