Informace Hledání Mapa stránek

Kurz "Modelové řešení vodohospodářských a ekologických problémů v krajině s využitím nástrojů GIS a matematických simulačních modelů "

  • 17.-20.10.2006

  • Pořádá: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (FSv ČVUT v Praze)
  • Zaměření

    Prezentace možností aplikace prostředků GIS a modelových prostředků při řešení vybraných problémů souvisejících s vodním hospodářstvím v krajině a výpočty extrémních srážkoodtokových jevů.

    Kurz je určen především studentům, kteří se již seznámili se základní problematikou GIS, a je zaměřen na další rozšíření jejich znalostí směrem k aplikaci přístupů GIS a využití specifických softwarových prostředků ve vodním hospodářství a krajinném inženýrství.


    » Více informací o kurzu