Informace Hledání Mapa stránek

Remediace ekologických zátěží - nové strategie a sanační technologie.
Od návrhu k plnému provozu.

  • 14.-16.2.2007
  • Pořádá: FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • Zaměření:

    nové strategie a technologie ke zvýšení efektivnosti sanací, principy, design a provoz technologií, ochrana životního prostředí a vodních zdrojů, řešení havarijních situací a sanací zdrojů znečištění. Telemetrické řízení in situ projektů.
    » Zpráva z kurzu