Informace Hledání Mapa stránek

Kurz "Matematické modelování ve vadózní zóně"

 • 21.5.2007 - 1.6.2007

 • Pořádá: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (FSv ČVUT v Praze)
 • Zaměření

  Kurz je určen pro studenty, kteří se v budoucnosti chtějí zaměřit na ochranu životního prostředí a vodních zdrojů, ukládání odpadů, řešení havarijních situací a sanací zdrojů znečištění, nebo na tvorbu odtoku ze srážek, hydrologii a na problematiku vadózní zóny.

  Cílová skupina

  Uchazeč musí být studentem pražské vysoké školy v prezenční formě studia (!) bakalářského, magisterského, případně doktorského programu. Vhodné pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí FSv ČVUT v Praze, obory hydrogeologie a geofyzika z Přírodovědecké fakulty UK a další.

  Forma kurzu

  Kurz v celkovém rozsahu 68 výukových hodin bude veden ve formě teoretických přednášek a praktických aplikací v počítačové laboratoři.

  Výukový software

  Simulační modely řady HYDRUS, vycházející z Richardsovy rovnice, simulační modely řady DUAL, uvažující navíc princip duální propustnosti. Softwary na profesionální zpracování dat a výstupů ze simulačních modelů (SURFER, VOXLER), software na zpracování geofyzikálních měření pro popis heterogenity podpovrchových vrstev (RESINV2D).

  Vyučující

  Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Dr. Michal Sněhota, Dr. Martin Šanda, Ing. Jaromír Dušek, Ing. Michal Dohnal, Ing. Vladimíra Jelínková, Ing. David Zumr

  » Více informací o kurzu