Informace Hledání Mapa stránek

Úvod do topologické a multiparametrické optimalizace pro potřeby strojních konstrukcí

  • 13.12.2007
  • Souhrnná přednáška pro studenty 5. ročníku, kteří si zapsali předmět Metoda konečných prvků II.

    Tato přednáška si kladla za cíl vyložit studentům teoretické základy optimalizace MKP modelů, vysvětlit metodický postup jednotlivých typů optimalizací a ukázat několik případových studií od každého typu.


    Prezentace z přednášky »