Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

DEFORM

DEFORM je systém programů vyvíjených již od r. 1980 fy. Scientific Forming Technologies Corporation z USA. Je tvořen těmito aplikačními programy:

  • DEFORM-2D
  • DEFORM-3D
  • DEFORM-HT
  • DEFORM-PC
  • DEFORM-PC PRO
  • DEFORM-TOOLS

Tyto programy zahrnují řešení problémů z celé řady průmyslových technologií od odlévání výrobků přes tažení, válcování, kování, slisování, osazování a pod. Tyto programy simulují jednotlivé technologie ještě s dalšími vlastnostmi sledovaného procesu (teplota, napětí a pod.) s použitím metody konečných prvků. Automatický síťový generátor (AMG) vytváří optimální grafický model s takovou lokální přesností, která respektuje specifiku analyzovaného problému. To umožňuje vhodnou volbu požadavků pro výpočet problému. Simulace technologických procesů má velmi dobrou shodu s reálným ověřením. V jednotlivých programech je rovněž zařazen postprocesor FLOWNET či WINDOW, který umožňuje vizualizaci řešeného problému a též i grafický výstup.

Programy DEFORM-2D a 3D, pro něž byla pro rok 2003 zakoupena licence jsou nainstalovány na uzlu spe106 v adresáři /scratch. Podrobnější popisy v angličtině s obrázky jsou ve tvaru .pdf uvedeny níže:

Aplikační prog. vybavení