Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Překladač jazyka C a C++

Uživatelé mají k dispozici překladač jazyka C a C++ verse 3.6.6, která zahrnuje překladače i pro architekturu SMP ( Symetric Multi Processing ) t.j. využití uzlů s více procesory pro paralelní výpočty. Všechny informace o typech překladačů, implicitních příponách, parametrech překladu, optimalizaci a pod. se uživatel dozví, napíše-li příkaz xlc, cc, xlC, c89 nebo cc128.

Překlad lze usměrnit volbou různých parametrů (option), které ovlivní překlad a sestavení programu. (Ladění, využívání paměti, přejmenování souboru, hledaní ve specialních knihovnách, optimalizace ap.)

Kompilátory