Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Překladač jazyka Fortran

Na SGI Altix mají uživatelé k dispozici překladače jazyka Fortran: g77 a dokonalejší efc. Oba dva překladače vyžadují soubory s příponu: .f . Pro podrobnější informace zadejte příkaz man g77, respektive man efc.

Na IBM SP mají uživatelé k dispozici překladač jazyka Fortran (aktuální verze) s možnostî využití SNP architektury (paralelizace programu v rámci počtu procesorů jednoho uzlu) Dále je k dispozici HPF (High Performance Fortran) - nadstavbu jazyka Fortran dovolující paralelizaci. Předpokládá se, že zdrojový program má příponu .f a voláni překladače lze uskutečnit jedním z následujících příkazů:

Překlad lze usměrnit volbou různých parametrů (option), které ovlivní překlad a sestavení programu. (Ladění, využívání paměti, přejmenování souboru, hledání ve speciálních knihovnách, optimalizace programu, délka užitého slova (32 nebo 64 bitů) ap.) Poznámka: uzly spe107 až spe116 mají délku slova 64 bitů, všechny ostatní jen 32 bitů.

Uživatel může získat přehled o všech volbách (option) příkazem:

Předpokládejme, že program (hlavní program, podprogramy i funkce) je uložen v souboru problem.f, po vydání příkazu:

a za předpokladu, že program neobsahuje žádne chyby, se provede překlad a sestavení programu do souboru s implicitním jménem a.out. Program se zaktivuje po přikazu:

Kompilátory