Informace Fórum Stav sítě ČVUT IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

LINDA

Jedná se o varianty programovacích jazyků Fortran a C (tedy Fortran Linda a C Linda) a zároveň je to jedna z metod umožňující paralelní programování.

Podrobnější popis Linda jazyku a Linda metody paralelizace je uveden v dokumentaci LINDA User's guide and Reference Manual (1995), který je k dispozici ve VC ČVUT Praha 6, Zikova 4, m. 15. Příklady jazyka LindaFortran s příponou .fl jsou uvedeny v adresáři /vol/proj/g94/linda/common/fl-examples, popisy překladačů flc a clc aktivačního příkazu ntsnet a dalších příkazů jsou v postscriptových souborech (.ps) v adresáři /vol/proj/g94/linda/common/doc.

Překlad a aktivace programu - stručný návod: Předpokládejme, že uživatel si zpřístupní adresář: /vol/proj/g94/linda/rs6k-3.2_/bin, pak se překlad provede příkazem:

flc source.fl pro Fortran Linda jazyk

clc source.cl pro C Linda jazyk.

Poznámky: Platí všechny běžné parametry pro překlad (options) jako pro překladače xlf a cc např. g - pro další ladění, o - pro přejmenování přeloženého programu apod. Při překladu se navíc vytváří soubor source_.f, resp. source_.c, kde je zdrojový program v jazyku Fortran resp. C.

Před vlastní aktivací programu by uživatel měl mít ve svém domovském adresáři soubor .tsnet.config, který obsahuje alespoň jeden řádek se jmény paralelně phoužitých uzlů ve tvaru:

Tsnet prognm nodelist: sp01 sp02 sp03 sp05,

kde prognm je jméno aktivovaného programu (implicitně a.out). Další řádky (viz User's Guide) mohou obsahovat další požadavky na řízení programu: pracovní uzly, hlavní uzel apod.

Aktivace se pak provede příkazem: ntsnet /path/prognm n,kde /path/prognm je plná cesta k přeloženému programu a n je počet požadovaných uzlů.

Poznámka: Je vhodné, aby přeložený program byl přítomen na všech definovaných uzlech v adresáři /scratch nebo /scratch/uname, což evidentně zrychlí celý proces výpočtu.

Paralelní prostředí