Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Pi součtem řady - Fortran


ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Ukazka linearniho programu, ktery   c
c lze rozdelit mezi vice procesoru    c
c                     c
c Program vypocte pi souctem rady    c
c                     c
c Program se prelozi prikazem      c
c xlf -o pi pi.f             c
c                     c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

   program pi_f      !vypocet pi souctem rady
   integer n,i
   character(8) c,clock_
   real*8 w,x,pi,f,a,t1,t2
   f(a)=4.d0/(1.d0+a*a)  !integracni funkce
   c=clock_()
   print *,"pocatek ",c
   call cpu_time(t1)
   pi=0.0d0
   n=1000000000
   w=1.0d0/n
   do i=1,n
   x=w*(i-0.5d0)
   pi=pi+f(x)
   enddo
   pi=w*pi
   call cpu_time(t2)
   c=clock_()
   print *,"a konec ",c
   print *,"vypoctene pi=",pi,"za",t2-t1,"vterin"
   end

Pi součtem řady, rozdělený výpočet - Fortran

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c  Ukazka pouziti vice vlaken (threads) c
c                     c
c  Program vypocte pi souctem rady    c
c                     c
c  Program se prelozi prikladem     c
c  xlf_r -q smp -o tpi tpi.f       c
c                     c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

   program tpi_f
   integer n,i
   character(8) c,clock_
   real*8 w,x,pi,pa,t1,t2
   c=clock_()
   print *,"pocatek ",c
   call cpu_time(t1)
   pi=0.0d0
   n=1000000000
   w=1.0d0/n
!$OMP PARALLEL private(x,pa),shared(pi)
!$OMP DO reduction(+: pi)
   do i=1,n
   x=w*(i-0.5d0)
   pa=4.0d0/(1.0d0+x*x)
   pi=pi+pa
   enddo
!SOMP END DO
!$OMP END PARALLEL
   pi=w*pi
   call cpu_time(t2)
   c=clock_()
   print *,"a konec ",c
   print *,"vypoctene pi=",pi,"za",t2-t1,"vterin"
   end

Jednoduché příklady