Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Vlákna - C


/*^*************************************************************/
/*                               */
/* Ukazka pouziti vice vlaken                 */
/*                               */
/* Program vygeneruje pole nahodnych cisel a ty potom secte. */
/* Scitani je rozdeleno mezi nekolik vlaken.         */
/*                               */
/* Program se prelozi prikazem                */
/* cc -lpthread -ovlakna vlakna.c               */
/*                               */
/***************************************************************/
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <sys/thread.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>

#define MAX_THR 4 
 /* pocet vlaken */
#define MAX_DATA 10000000

extern int errno;
typedef struct param { /* struktura parametru predavanych vlaknum */
 int i;
 int index1, index2;
};

int data[MAX_DATA];/* scitana data */
pthread_t thr[MAX_THR]; /* identifikatory vlaken */
struct param thr_param[MAX_THR]; /* pole pro predani parametru vlaknum */
int mezisoucet[MAX_THR]; /* pole pro vraceni vysledku vlakny */

/* cinnost jednoho vlakna */
void *thr_routine(void *arg) {
 int i,j;
 pthread_t tid;
 tid = pthread_self(); 
 printf("Vlakno #%i (tid %i) pocita indexy %i az %i\n",
  ((struct param*)arg)->i,tid,
  ((struct param*)arg)->index1, ((struct param*)arg)->index2);
 
 /* secti cast dat */
 for(j = 1; j<=100; j++){ 
 mezisoucet[((struct param*)arg)->i]=0; 
 for(i=((struct param*)arg)->index1; i<((struct param*)arg)->index2; i++) {
  mezisoucet[((struct param*)arg)->i]+=data[i];
 }
 }
 printf("Mezisoucet vlakna #%i je %i\n", ((struct param*)arg)->i,
  mezisoucet[((struct param*)arg)->i]);
 return;
}

main() {
 clock_t zac, konec;
 int err, i;
 unsigned int seed;
 void *status;
 pthread_attr_t attr;
 int soucet;

 zac = clock();

 /* vygeneruj nahodna data*/ 
 for(i=0; i
Jednoduché příklady