Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Grafické výstupy vytvořené pomocí aplikace Cerius

Ukotvení molekul etanolu na vrstvě hydrofosforečnanu zirkoničitého

Výsledek dvou projektů:

  • GAUK 37/97/B Molekulární simulace v syntéze nových materiálu, hlavní řešitel Pavla Čapková
  • GACR 203/97/1010 Interkaláty na bázi vrstevnatých fosforečnanů, hlavní řešitel Prof. J. Votinský DrSc, Universita Pardubice, Pavla Čapková jako spoluřešitel

Cílem práce byla analýza struktur a vazeb a jejich vztah k vlastnostem interkalovaných fosforečnanu vanadylu a hydrofosforečnanu zirkoničitého. Jako interkalanty těchto vrstevnatých struktur byly použity molekuly etanolu a dalších alkanolů, acetonu a dalších ketonů.

Uspořádání molekul tetrametylamonia interkalovaného v mezivrství vermikulitu

Projekt Struktury interkalovaných vrstevnatých fylosilikátů, žádost o grant podaný u Grant agentury GACR pro rok 1999. Hlavní řešitel Prof. Zdeněk Weiss DrSc, spoluřešitel Pavla Čapková

Doc. RNDr. Pavla Čapková, CSc. (Katedra Chemické fyziky a optiky MFF UK) je uživatelem VC ČVUT, grafické výstupy byly vygenerovány pomocí aplikace Cerius.

Cerius