Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Získání účtu na SGI ALTIX

Účet na SGI ALTIX může získat každý zájemce z řad studentů či zaměstnanců vysokých škol v ČR.

Podmínkou je přihlášení projektu, který chce řešit. V případě studenta musí být přihláška navíc potvrzena odpovědným pracovníkem příslušné katedry (např. vedoucí diplomové práce).

Zájemci o zřízení účtu vyplní přihlášku a doručí ji RNDr. P. Pospíšilovi.

O zřízení účtu bude uživatel informován prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v přihlášce.

Účet je přidělován na neomezenou dobu, pokud uživatel neprojevuje žádnou aktivitu po dobu 1 roku, může být účet zrušen. Účet může být rovněž zrušen, pokud o to uživatel sám požádá e-mailem.

Služby jsou uživatelům resortu poskytovány bezplatně.

Superpočítačové služby