Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Správa lokálních sítí


Kromě páteřní sítě též spravujeme i lokální sítě některých pracovišť ČVUT. Šíře námi poskytovaných služeb přitom není omezená jen na vlastní správu lokálních sítí, dle požadavků pracovišť jsme též schopni poskytovat další navazující služby, jako např. správu elektronické pošty, správa serverů, správu počítačů a podporu koncovým uživatelům.

Nyní spravujeme lokální sítě těchto pracovišť :

V rámci péče o lokální síť Výpočetního a informačního centra je také zajišťován provoz a připojení důležitých serverů informačního systému školy, superpočítače IBM RS/6000 SP a Altix3000, počítačové haly, a počítačových učeben a provoz serveru VCNET, který poskytuje většinu síťových služeb (zejména elekronickou poštu, distribuci programového vybavení a napojení na informační zdroje na kompaktních discích) pro účastníky sítě v budově.

Síťové služby