Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

IP telefonie


Podle podaného návrhu projektu byl v roce 2002 realizován nákup virtuální pobočkové ústředny technologie VoIP, Call Manager od firmy Cisco, v rámci které je možné spravovat až 2500 IP telefonů. V rámci tohoto projektu došlo k první instalací Cisco IP telefonů v rámci akademických institucí v ČR.

Vlastní Call Manager je provozován jako redundantní, což zajišťuje vyšší spolehlivost a robustnost celého systému. V případě výpadku jednoho serveru jsou všechny požadavky přesměrovány na server záložní a nedojde tak k výpadku telefonních přístrojů. K této telefonní ústředně jsou v současné době připojeny telefony na pracovišti v Děčíne a na Fakultě dopravní v lokalitě Florenc.

V lednu 2003 proběhl testovací provoz a instalace účtovacího systému pro IP telefonii. Celý systém je připojen k lokální telefonní ústředně a zároveň do sítě VoIP Cesnet2, přes kterou je zajištěna terminace telefonních hovorů do veřejné telefonní sítě. Vzájemné propojení všech součástí systému ukazuje následující obrázek:

IP telefonní síť ČVUT
Síťové služby