Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Instalace programu Matlab

Příklad instalace programu Matlab R14 SP1 pod operačním systémem Windows XP.

Pro samotnou instalaci potřebujete obrazy jednotlivých instalačních CD, licenci a příslušný PLP kód pro danou verzi a operační systém. Vše získáte z našeho serveru download.cvut.cz, kam máte jako zaměstnanci přístup s vaším heslem (z usermap.cvut.cz). Jednotlivé obrazy si můžete buďto vypálit na vlastní media nebo je pouze připojit jako virtuální CD pomocí některého z volně šířených programů (např. freeware - www.daemon-tools.cc ). Dále potřebujete PLP kód (Personal License Password), který získáte také z našich stránek nebo je přímo součástí komentářů licenčního souboru license.dat. Samotný licenční soubor by vám měl fungovat bez jakýchkoliv úprav.

Instalace programu Matlab je velmi jednoduchá. Po spuštění instalace jste vyzváni k zadání PLP kódu a cesty k licenčnímu souboru. Následuje výběr jednotlivých nástrojů Matlabu (Toolbox) k instalaci a posléze je spuštěna i samotná instalace, která se sama nejspíš úspěšně ukončí. Jestliže vám tato jednoduchá instalace neskončila úspěšně a máte problémy s licencí měli by jste se zajímat o to jak funguje licenční manager.

License Manager

Licenční manager(server) rozhodně vy jako klienti neinstalujete. Pouze se k nim přihlašujete při ověřování počtu volných licencí. Tyto licenční servery jsou již nainstalovány v Brně, Plzni a na UK v Praze. Bez připojení k internetu (tedy k licenčním serverům) se Vám váš Matlab nespustí (License Manager Error -96).

Správný licenční soubor před instalací by měl obsahovat jednotlivé licence pro dané nástroje Matlabu (Toolbox). Tyto licence začínají vždy klíčovým slovem INCREMENT a jsou vždy na jednom řádku. Pokud tomu tak není je řádek ukončen zpětným lomítkem (backslash "\"). V našem síťovém prostředí (server - klient) obsahuje licenční soubor ještě další klíčová slova a to SERVER a DAEMON.

Jestliže vaše licence neobsahuje adresy jednotlivých serverů, můžete být po instalaci vyzváni, aby jste je doplnili ručně. Normálně toto provádí instalátor sám. Ze souboru license.dat smaže všechny řádky s klíčovými slovy INCREMENT, DAEMON a přidá řádek s klíčovým slovem USE_SERVER. Nový soubor license.dat uloží do adresáře $MATLAB\bin\win32. Pro náš příklad vypadá soubor license.dat po instalaci takto:

SERVER skiritf.ics.muni.cz 00902798A897 1712
SERVER lm64.zcu.cz 00163E052112 1712
SERVER lm.ruk.cuni.cz 005056B3553C 1712
USE_SERVER

Další odchylky vznikají v jednotlivých typech operačních systémů. Operační systémy typu UNIX a MS Windows používají jiné ukončení řádků. Toho se můžeme zbavit vytvořením nového souboru license.dat pod daným operačním systémem a vložením obsahu dokumentu metodou "copy&paste" nebo použitím některého specializovaného programu (např.: unix2dos nebo CZKonverze z www.pokluda.cz).

Pro editaci použijeme některý z "normálních" textových editorů typu NotePad, TextPad nebo Vim. Své úpravy ukládáme jako prostý ASCII textový soubor.

Nakonec poznámka pro zájemce o samotném programu License Manager. Matlab používá License Manager "FLEXlm". Ten pro svoji práci používá více programů (daemons). Hlavní program (main daemon) se jmenuje lmgrd.exe, leží v cestě $MATLAB\flexlm\lmgrd.exe, o vše se stará a inicializuje komunikaci. Další programy jsou tzv. "Vendor Daemons" od dodavatelů (MathWorks). Jeden z nich mlm.exe, v cestě $MATLAB\flexlm\mlm.exe, kontroluje právě počet dostupných licencí a zamítne vaši žádost, jestliže je připojeno příliš mnoho klientů Matlabu. Sama licence je uložena v cestě $MATLAB\flexlm\license.dat.

Obr. 1 Příklad řádky s klíčovým slovem INCREMENT licencující produkt MATLAB. Na této řádce je pro nás asi nejzajímavější položka "Number of Users", určující maximální počet klientů zároveň využívajících jednu aplikaci.

Instalace programu Matlab pod Linuxem

Příklad instalace programu Matlab R14 SP1 pod operačním systémem Linux distribuce Fedora 3.

Nejdříve získáme obrazy instalačních CD ze serveru download.cvut.cz. Stažené obrazy (např. do adresáře /home/user/images) přimontujeme příkazem:

mount /home/user/images/matlab-simulink-r14sp1-unix-1of3.iso -t iso9660 -o loop /mnt/cd

potom vytvoříme adresář pro instalaci:

cd /usr/local
mkdir matlab701
cd matlab701

Staženou licenci license.dat uložíme do adresáře matlab701, ze kterého následně spustíme instalaci příkazem:

/mnt/cd/install

Spustí se nám automatická instalace a postupujeme podle pokynů. Při výběru nástrojů (toolbox) odstraníme Licence Manager a nezapomeneme potvrdit vytvoření symbolických linků na Matlab v /usr/local/bin. Nakonec můžeme Matlab spustit ze svého domovského adresáře příkazem:

matlab

V případě potíží je celá cesta k programu /usr/local/matlab701/bin/matlab. Licenční soubor je pro pozdější úpravy nebo obměnu umístěn v adresáři matlab701/etc/license.dat.

Celý program můžeme odinstalovat příkazem:

rm -rf matlab701

MATLAB