Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

TI - Teoretická informatika

Týden Obsah přednášky Přednášející Video Učební materiály
1. Teoretické modely,neorientované grafy Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
2. Izomorfismus RNDr. M. Genyk-Berezovskyj WinMedia RealMedia XviD download
3. Orientované grafy Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
4. Způsoby reprezentace grafu, procházení do šířky a do hloubky Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
5. Eulerovy grafy, dominující a nezávislé podmnožiny, vzdálenost Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
6. Stromy, kostry, kružnice, minimální kostry, binární stromy Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
7. Algoritmy Borůvky a Jarníka, Huffmanovo kódování Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
8. Algoritmy hledání nejkratších cest, dynamické programování Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
9. Planarita a toky v sítích Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
10. Stavový prostor úloh, prohledávání, heuristické hledání Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD download
11. Regulární jazyky a konečné automaty Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD _
12. Převod nedeterministického automatu na ekvivalentní deterministický Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD _
13. Turingovy stroje - struktura a chování Doc. J.Kolář WinMedia RealMedia XviD _

Záznamy předmětových přednášek