Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Výuková videa - Fakulta biomedicínského inženýrství


Název pořadu Win. Media Real Media DivX
Zviditelnění atomů - Tunelová mikroskopie
Využití tunelového jevu k zobrazování nejjemnější struktury hmoty, kterou nelze zviditelnit klasickými metodami. Seznámení s pojmy elektronový projektor, iontový projektor, řádkovací tunelový mikroskop. Přemísťování molekul - řízený zásah do povrchové struktury látek. (1995; 23 min.)
low high low high download
Paprsky X
Historie a technické předpoklady Roentgenova objevu paprsků X. Popis Ruhmkorffova induktoru, výbojových trubic a rentgenových lamp. Přehled aplikací rentgenova záření v lékařské diagnostice - skiaskopii, skiagrafii, tomografii a zdůraznění pokroku za uplynulé století (1996; 25 min.)
low high low high download
Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT
Výklad principů rekonstrukčních metod CT používaných v lékařství. Zahrnuje výklad pojmů: paprskový součet, projekce, Radonův prostor, sinogram, CT číslo, úrovňové okénko, topogram a tomogram. Důraz je kladen na vysvětlení principů metod zpětné rekonstrukce obrazu, tj. přímé zpětné projekce, filtrované zpětné projekce, iteračního algoritmu rekonstrukce a rekonstrukce založené na Fourierově transformaci. Je vhodný jak pro techniky, tak i pro pracovníky v lékařství, zabývajícími se zobrazovacími metodami (2003; 25 min.)
low high low high download
Tomographical Imaging Methods in Medicine – CT
English version (2003; 25 min.)
low high low high download
low kvalita - video 320x240b,10fps,datový tok 100kb/s
high kvalita - video 360x288b,25fps,datový tok 400kb/s
DivX download - video 512x384,velikost souboru 70-80MB
Multimediální výukové materiály