Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Eduroam na Výpočetním a informačním centru

Dne 23.9.2016 byl vydán nový certifikát pro připojení do Eduroam ověřený u společnosti DigiCert. Pokud kontrolujete certifikát u radius serveru (protokol PEAP - nastavení), je nutno jako certifikační autoritu zvolit "DigiCert Assured ID Root CA". V MS Windows je obsažen standardně, do ostaních systémů si jej můžete stáhnout ze stránek pki.cesnet.cz .

Logo Eduroam Výpočetní a informační centrum se stejně jako některé další součásti ČVUT připojilo k mezinárodnímu projektu eduroam. Projekt eduroam spojuje jednotlivé univerzitní sítě a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě. Přehled o jednotlivých zemích a institucí, které se účastní projektu eduroam a jejichž připojení k internetu může náš uživatel využívat, získáte na mezinárodních stránkách projektu. Projekt eduroam, mimo mobility uživatelů, poskytuje i vysokou míru zabezpečení, kde autentizace uživatelů je postavena na standardu 802.1x a veškerá data jsou přenášena šifrovaně.

Uživatelské jméno a heslo

Nejdůležitější informací, bez které se asi nepřipojíte, je vaše uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno má formát podobný e-mailu a vypadá například takto: novakj@cvut.cz. Novakj je vaše přihlašovací jméno "uid" do aplikace usermap.cvut.cz a cvut.cz je "realm", který vyjadřuje do které instituce patříte neboli která instituce vás ověří, v našem případě výpočetní centrum. Heslo si můžete sami nastavit po přihlášení na stránkách usermap.cvut.cz. u položky "Síť eduRoam (Wi-Fi)" možností "Změnit".

Zadani povereni

Obrázek 1: Při zadávání pověření nezapomeňte zadat své uživatelské jméno celé!

Parametry připojení

Jestliže již znáte své uživatelské jméno a heslo, nic vám nebrání, aby jste se připojili. Pouze nastavíte potřebné parametry pro připojení - způsob ověřování a šifrování. Aktuální návod pro připojení k eduroam je zveřejněn na stránkách Fakulty stavební zde a je platný i pro další součásti (včetně FSV, FA, VIC, UTEF, MUVS, UTVS a rektorátu).

Bezdrátové sítě