Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

EnSight 8.0 - jednoduchá demonstrace

Načtení souboru dat

Pro načtení souboru dat musí být přesně určený formát příslušných dat. Kromě toho, že EnSight podporuje několik běžných formátů výpočetní analýzy (ansys, fluent ...), navíc také podporuje vlastní formáty, které jsou vhodné pro ukládání strukturovaných i nestrukturovaných konfigurací.
 1. Spusťte EnSight
 2. Z hlavního menu vyberte File > Open
 3. Poznámka: Pro správné načtení dat, musíte znát nejen název souboru, ale i jeho formát. EnSight se pokusí získat tuto informaci z přípony vybraného souboru. Pokud příponu zná, může načíst data do EnSightu. Pokud ale příponu nezná, bude potřebovat určit formát načítaných dat (pomocí výběru formátu v pokročilém rozhraní). V tomto příkladu nahrajeme data z nativního formátu EnSightu.
 4. Přejděte do adresáře: $CEI_HOME/ensight82/data/frame
 5. Ujistěte se, že používáte jednoduché rozhraní
 6. Klikněte na: frame.case
 7. Pro potvrzení výběru a zavření dialogového okna klikněte na Okay

load simple

Pokud je okno pro výběr souboru zavřeno, EnSight načte data a nahraje všechny části modelu (části budou zobrazeny v Main Parts List, model v Graphic Window).

Provádění transformací

Všechny transformace v Graphic Window se provádí jednoduše pomocí myši. V základním nastavení EnSightu je levé tlačítko myši definované k rotaci, prostřední k přesouvání a pravé k přibližování/oddalování modelu.

Rotace:

rotate
 • Vyberte Rotate v Transformation Control Area.
 • Přesuňte ukazatel myši do Graphic Window.
 • Klikněte a držte levé tlačítko myši a pohybem myši doleva nebo doprava, se model otáčí kolem své vertikální osy.
 • Pohybem myši nahoru a dolů, se model otáčí kolem své horizontální osy.
 • Stisknutím klávesy CTRL a pohybem myši doleva nebo doprava, model rotuje kolem kolmé osy.

Přesouvání:

translate
 • Vyberte Translate v Transformation Control Area.
 • Přesuňte ukazatel myši do Graphic Windows.
 • Klikněte a držte levé tlačítko myši a pohybem myši doleva nebo doprava, se model přesouvá v horizontálním směru.
 • Pohybem myši nahoru a dolů, se model přesouvá ve vertikálním směru.
 • Stisknutím klávesy CTRL a pohybem myši doleva nebo doprava, se model přesouvá podél osy Z.

Zoom:

zoom
 • Vyberte Zoom v Transformation Control Area.
 • Přesuňte ukazatel myši do Graphic Windows.
 • Klikněte a držte levé tlačítko myši a pohybem myši nahoru nebo doprava, se model oddaluje.
 • Pohybem myši dolů nebo doleva, se model přibližuje.

Reset:

reset
 • Reset by selected transform only - vynuluje pouze transformaci vybranou v Transformation Control Area
 • Reset rotate/translate/scale - vynuluje všechny transformace, kromě přibližování/oddalování modelu
 • Reinitialize - zruší všechny transformace a nastaví model do výchozí pozice

Části a jejich atributy

Main Parts List poskytuje přístup ke všem částem. Každá část je jednotlivě uvedená v rolovacím seznamu. Každý údaj se skládá z části klíčového slova (název) a dvou dodatečných informací:

main parts list

EnSight poskytuje velké množství upravovatelných vlastností, které ovládají podobu nebo chování částí. Následující příklad zahrnuje viditelnost, barvu, tloušťku čar a průhlednost. Některé atributy částí se nastavují přes Part Mode ikony nebo přímo v View Menu v hlavní nabídce.

Většina operací v EnSightu (jako nastavení atributů) vyžaduje, aby požadované části byly před operací vybrány (zvýrazněny). Položky v Main Parts List se vybírají umístěním kurzoru nad ikonu a stisknutím levého tlačítka. Rozšířit výběr položek lze stisknutím tlačítka SHIFT nebo CTRL.

Příklad:

 1. Klikněte na ikonu Shaded Toggle, která zastíní povrch všech částí modelu.
 2. V Main Parts List vyberte části "green arrow" a "blue arrow".
 3. V Mode Selection Area přepněte režim do Part Mode.
 4. Nyní kliknutím na ikonu Shared Toggle zrušíte zastínění povrchu u vybraných částí.
 5. U vybraných částí změníme tloušťku čar, tím že kliknete na ikonu Part Line Width a z nabídky vyberte "3 pixels".
 6. Main Parts List vyberte část "frame base".
 7. Kliknutím na ikonu Part Visibility Toggle zakážete zobrazení této části.
 8. Po těchto operacích bude model v Graphic Window vypadat následovně:

  transformation

  Jednotlivým částem jsou přiřazeny implicitní barvy EnSightu. Tyto barvy jsou stálé (každá část části má stejnou barvu). Části ale mohou být vybarveny proměnlivými barvami (barva se mění napříč povrchem části). Barvy změníme tím že:

 9. V Main Parts List vyberte všechny části tak, že klikněte na tlačítko Select a z nabídky vyberte All nebo klikněte na "Case 1" v Main Parts List.
 10. V Part Mode panelu klikněte na Color/Transparency.
 11. V nově otevřeném okně klikněte ve Variable List na Coordinates a okno zavřete. Barva se změnila. Levý zadní sloupek rámu je nejblíže k počátkům souřadnicového systému a je modrý. Pravý přední sloupek je nejvzdálenější a je červený.
 12. Až do tohoto bodu byli části vybírány kliknutím v Main Parts List. Části lze ale také označit vybráním přímo v Graphic Window. Ačkoliv pro tento dataset, obsahující pouze čtyři části, je označování v Main Parts List snadné, většina modelů obsahuje mnohem více částí a vybírání přes Main Parts List by bylo zdlouhavé. Proto lze vybrat část také následovně:

 13. Přesuňte kurzor myši do Graphic Window na šipku na levé straně modelu.
 14. Stiskněte klávesu "p". Při pohledu do Main Parts List je nyní vybraná část "green arrow".
 15. Nyní přesuňte kurzor myši na šipku na pravé straně modelu.
 16. Teď stiskněte a držte klávesu CTRL a současně stiskněte klávesu "p". Držením klávesy CTRL se výběr rozšířil na obě části – "green arrow" i "blue arrow".
 17. Pokud dataset obsahuje mnoho částí, může být obtížné určit, které části v Graphic Window odpovídají částem vybraným v Main Parts List. Pro zobrazení pouze vybraných částí:

 18. V hlavním menu vyberte View > Show Selected Parts. To otevře nové grafické okno, kde budou zobrazeny pouze vybrané části.
 19. Kliknutím na ikonu Shaded Toggle odstíníte povrch vybraných částí.
 20. Z Main Parts List vyberte část "frame base".
 21. K zobrazení vybrané části klikněte na ikonu Visibility Toggle.
 22. EnSight může zobrazit hodnoty na vybraných částech. Hodnoty jsou buď poskytnuté explicitně z dataset nebo jsou poskytnuté EnSightem.

 23. Klikněte na ikonu Node/Element Labeling.V nově otevřeném okně zaškrtněte Node Label Visibility. Poté okno zavřete.
 24. Výsledný obraz v Graphic Window bude vypadat následnovně:

  transformation

Ukládání souborů

EnSight podporuje několik formátů pro obrazový výstup. My si dva ukážeme - PostScript a JPEG.

Pro JPEG výstup:

 1. Klikněte na Format a vyberte JPEG image file
 2. Poznámka: V základním nastavení je jako výstupní formát použito CEI EnVideo movie file.
 3. Do pole To File (Prefix) zadejte název souboru
 4. Zaškrtněte Convert to default print colors
 5. Poznámka: Změní barvu pozadí v černé na bílou a bílé objekty na černé.
 6. Soubor uložíte stisknutím tlačítka OK

jpeg

Pro PostScript výstup:

 1. Změňte typ výstupního formátu na PostScript
 2. Poznámka: Standardně EnSight ukládá PostScript ve vektorovém formátu. Lze však celý obraz uložit i ve formátu pixel PostScript, a to tím, že změníte nastavení Output Type z Move/Draw na Image Pixels.

postscript

Pokud chcete poslat PostScript tisk přímo na tiskárnu, můžete zadat příkaz a obraz vytisknout. Pro tisk přímo na tiskárnu:

 1. V okně Print/Save Image, zrušte zaškrtnutí u To File
 2. Zaškrtněte To Print Using Command a zadejte standardní tiskový příkaz, ale nezahrnujte v něm název souboru (např. lpr –plaser1).
 3. Označte Covert to Default Print Colors.
 4. Vytiskněte tlačítkem Print.
 5. Poznámka: Tento postup pro tisk platí pouze v UNIXu. Ve Windows nahraďte: File > Print.
CEI/EnSight