Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Centrální datové úložiště

V rámci grantu MŠMT bylo Výpočetním a informačním centrem ČVUT pořízeno datového úložiště postavené na technologii SAN (Storage Area Network). Toto úložiště se skládá z dvojice geograficky oddělených úložných a komunikačních uzlů, nacházejících se v lokalitě Dejvice (počítačový sál VIC) a v lokalitě Karlovo náměstí (počítačový sál FS). Úložiště nabízí vysoký stupeň dostupnosti dat a jejich zabezpečení proti dílčím technickým závadám. V rámci diskového pole je připojeným klientům možno zpřístupnit i více paralelních logických prostorů, každý až do kapacity 2 TB. V současnosti už nejsou na diskovém poli volně dostupné kapacity, zbývající volné kapacity bzly už zarezervovány.

Topologie sítě SAN založené na optické komunikační technologii FC (Fibre Channel) a její zakomponování do klasické IP sítě ČVUT je graficky znázorněno zde.

Diskové uložiště pořízené v rámci toho grantu už není po 10-ti letech provozu k dispozici, nejsou tak nabízeny ani s ním související úložné služby.

Technické možnosti připojení

V rámci počítačové sítě ČVUT je možné k datovému úložišti připojit počítačové klienty prostřednictvím následujících technologii:

V případě připojení přes technologii FC je nutné předem zajistit dostupnost volných optických vláken (multi-mode nebo single-mode) v rámci páteřní sítě ČVUT, přes které je možné se následně k diskovému poli připojit. V současnosti jsou volná optická vlákna v lokalitách:

V případě připojení přes technologii iSCSI je třeba mít k dispozici klasické IP připojení, rychlost přenosu dat z/na diskové pole je poté limitována rychlostí IP připojení do páteřní sítě ČVUT. Minimální doporučenou rychlostí je 100Mb/s, při častém a objemném ukládání je třeba rychlosti 1Gb/s.

Návody na připojení jsou k dispozici zde.

Centrální datové uložiště