Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Postupy pro připojení k diskovému poli

Připojení přes FC (FibreChannel)

FC představuje nejrychlejší způsob připojení s teoretickou propustností až 2x 2Gb/s, přes toto připojení lze i efektivně využít v diskovém poli instalovaných vysokootáčkových FC disků (10 tis. ot./s), které zajistí kratší přístupové doby k datům. Pro vlastní připojení je třeba postupovat dle následujících kroků:

Připojení přes iSCSI

iSCSI připojení nevyžaduje další náklady ze strany klienta a lze ho realizovat softwarovým ovladačem. Zkoušeli jsme i připojení přes specializovanou iSCSI kartu, toto řešení ale poskytovalo nižší přenosové rychlosti a další omezení (např. možnost připojení jediného LUN). Předností karty pak bylo snížení zatížení CPU při přenosech, další možnou výhodou tohoto řešení je podpora bootovat přímo z diskového pole.

Rychlost iSCSI připojení k diskovému poli je limitována propustností IP sítě k diskovému poli, při iSCSI připojení nelze ani plně využít přednostní vysokootáčkových FC disků, tj. jejich krátké přístupové doby k datům. Pro ukládání dat jsou tak užity klasické SATA disky (5400 ot./s), které celkově poskytují větší a i levnější úložnou kapacitu pole.

Není li použita hw iSCSI karta, je třeba nejdříve nainstalovat ovladač iSCSI klienta, poté se provede nastavení parametrů ovladače,následně správce diskového pole zaregistruje iSCSI klienta a dojde ke zpřístupnění diskové kapacity. Níže jsou uvedeny postupy pro OS Windows 2000/XP/2003 a pro OS Linux:

iSCSI pro OS Windows 2000/XP/2003

Pro instalaci iSCSI pro OS Windows 2000/XP/2003 je možné použít ovladač od Microsoftu nebo od Cisca. Výkonnostně jsou oba ovladače srovnatelné, z vlastní zkušenosti doporučuje ovladač Microsoftu, jehož instalace je zcela bezproblémová. V případě Cisco ovladače je nutné nejdříve instalovat do Windows tzv. hotfix závislý na verzi OS, přišel nám i jako méně uživatelsky přívětivý a měl drobné funkční nedostatky, např. pomalý refresh nových hodnot. Uvedené iSCSI ovladače je možné stáhnout v sekci Ke stažení, u Microsoft ovladače doporučujeme vyšší verzi 2.01, nižší jen pro případ nekompatibility u starších OS.

Po nainstalování iSCSI ovladače je třeba v grafickém rozhraní ovladače přidat nový "Target Portal", kde IP adresa se nastaví 147.32.252.102, "Port" je výchozí, tj. 3260, viz. obr. 1. Dále je vhodné kouknout na systémem přednastavenou hodnotu u "Initiator Node Name", a případně jí zeditovat, aby bylo z ní patrné jméno případně i umístění klienta, viz. obr. 2.

           
      Obr. 1,2,3 - náhledy obrazovek Microsoft iSCSI ovladače - obrázky nutno "rozkliknout"

Po nastavení parametrů na straně klienta provede správce pole jeho zaregistrování na základě IP adresy a Initiator Node Name, následně klientu přidělí diskové prostory. Klient tyto prostory uvidí v záložce "Targets" a připojit si je ,ůže přes tlačítko "Log on...", viz. obr. 3. Pokud je přístup vázán na jméno/heslo, je třeba tyto přihlašovací údaje vyplnit přes volbu "Advanced" v okně "Log on...". Z hlediska klienta se po připojení budou úložné prostory jevit jako lokálně připojené disky, které může formátovat, atd.

iSCSI pro OS Linux

Při instalaci iSCSI v OS Linux nejdříve zkontrolujte, zda již není iSCSI initiator v rámci vaší distribuce k dispozici. V opačném případě je možné stáhnout iSCSI initiator např. z webu http://sourceforge.net/projects/linux-iscsi/ , je třeba kernel verze 2.4 případně 2.6.9 a vyšší. Ovladač je možné nainstalovat buď jako modul (při sestavování modulu je třeba mít k dispozici zdrojové kódy) nebo formou patche pro kernel, který je následně nutné přeložit.

Po zprovoznění iSCSI ovladače je třeba v konfiguračním souboru /etc/iscsi.conf uvést IP adresu, kde má iSCSI ovladač hledat diskové prostory, a to nastavením: DiscoveryAddress=147.32.252.102 . V konfiguračním souboru je případně třeba i uvést jméno/heslo, a to nastavením: OoutgoingUsername=jmeno , OoutgoingPassword=heslo . Dále je vhodné kouknout na systémem přednastavenou hodnotu u "Initiator Node Name" , která je uvedena v souboru /etc/initiatorname.iscsi, aby bylo z ní patrné jméno případně i umístění klienta, a případně jí po domluvě zeditovat.

Po nastavení parametrů na straně klienta provede správce pole jeho zaregistrování na základě IP adresy a Initiator Node Name, následně klientu přidělí diskové prostory. Klient tyto prostory uvidí po startu iSCSI ovladače jako lokálně připojené SCSI disky, které může formátovat, atd. Z logovacího souboru kernelu by mělo být i zřejmé, na který konkrétní název disku je vázán připojený diskový prostor. Následně je vhodné standardním příkazem mount připojit disk ještě logicky, v souboru /etc/fstab.iscsi lze i definovat, které disky se automaticky mají logicky připojit při startu iSCSI ovladače.

Centrální datové uložiště