Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Grafy výkonnostních testů

Přenos souborů:

Přenos jednoho 1GB souboru a tisíce 1MB souborů z/na diskového pole.

Čtení z diskového pole:

read_1GB read_1MB

Zápis na diskové pole:

write_1GB write_1MB

Grafy výsledků z IOMETERu:

Následující grafy znázorňují závislosti MB/s, přístupové doby a zatížení procesoru na velikosti bloku přenášených dat.

Fibre Channel disky

frra frrb frrc

frsa frsb frsc

fwra fwrb fwrc

fwsa fwsb fwsc

SATA disky

srra srrb srrc

srsa srsb srsc

swra swrb swrc

swsa swsb swsc

Centrální datové uložiště