Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Doporučené postupy a návody

Nevyžádaná pošta

Pro přesun příchozích zpráv označených ***SPAM*** si musíte vytvořit jednoduché pravidlo.

Vytvoření pravidla:

 1. Spusťte poštovní klient GroupWise.
 2. V Organizátoru si vytvořte složku pro nevyžádanou poštu např. SPAM (práce se složkami).
 3. Z hlavního menu vyberte Nástroje > Pravidla. V nově otevřeném okně pro tvorbu a správu pravidel, klikněte na tlačítko Nové.
 4. V okně Nové pravidlo vyplňte Název pravidla (SPAM) a zaškrtněte položku Přijaté a Pošta. (viz obrázek)

  Nové pravidlo

 5. Stisknutím tlačítka Definovat podmínky si nastavte upřesňující podmínky, za kterých se má pravidlo provádět.

  V okně Definovat podmínky vyberte z prvního seznamu Věc, z druhého Obsahuje a do třetího pole dopište spam (musí být malými písmeny - spam). Ve čtvrté nabídce vyberte místo Konec, položku Nová skupina. Tím se definice rozšíří o další řádek, ve kterém z první nabídky vyberte Od, z druhé Neobsahuje, do třetího pole napište .cz a čtvrtou nabídku nechte na hodnotě Konec. Vše potvrďte tlačítkem OK.

  Definovat podmínky

 6. Teď musíte nastavit akci, která se provede při splnění dříve nastavených podmínek. Po stisknutí tlačítka Přidat akci, vyberte z nabídky co se má provést. V našem případě tedy vyberte Přesunout do složky.
 7. V nově otevřeném okně - Přesun položky do složky, vyberte "zafajfkováním" složku, do které chcete aby se nevyžádaná pošta přesouvala (složka vytvořená v kroku 2) a okno zavřete tlačítkem Přesunout.
 8. Teď nově vytvořené pravidlo uložte. Pokud chcete, aby se pravidlo začalo provádět, musí být v okně Pravidla u názvu "fajfka".

  Pravidla

Doporučené postupy a návody