Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Doporučené postupy a návody

Doporučená nastavení

Správce upozornění

Abyste nemuseli mít stále spuštěnou aplikaci GroupWise a aby se Vám zobrazovalo okno s upozorněním na příchozí poštu, musíte si zapnout Správce upozornění.
 1. Spusťte poštovní klient GroupWise.
 2. Z hlavního menu vyberte Nástroje > Možnosti, poté vyberte ikonu Prostředí.
 3. V nově otevřeném okně - Prostředí, na záložce Obecné, "zafajfkujete" volbu Při spuštění otevřít správce upozornění.

  Správce upozornění

Formát odpovědi

 1. Spusťte poštovní klient GroupWise.
 2. Z hlavního menu vyberte Nástroje > Možnosti, poté vyberte ikonu Prostředí.
 3. V nově otevřeném okně - Prostředí, na záložce Formát odpovědi, změňte volbu u Formát odpovědi v prostém textu na Standartní sítě internet.

  Format odpovedi

Otevírání příloh

Pokud chcete, aby se přílohy otevírali v aplikaci k tomu určené (Word, Excel ...), a ne v novém okně GroupWisu, změňte následující:
 1. Spusťte poštovní klient GroupWise.
 2. Z hlavního menu vyberte Nástroje > Možnosti, poté vyberte ikonu Prostředí.
 3. V nově otevřeném okně - Prostředí, na záložce Výchozí akce, změňte volbu u Přiložené zprávy na Otevřít v novém okně.

  Otevirani priloh

Doporučené postupy a návody