Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Moodle

Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.

Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Data jsou ukládána v jediné databázi (největší podpora pro MySQL a PostgreSQL, nicméně lze použít i Oracle, Access, Interbase, ODBC atd.).

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy. Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech.

Moodle na ČVUT

Aplikace Moodle běží v současné době na serveru ocw.cvut.cz (OpenCourseWare) na adrese http://ocw.cvut.cz/moodle/. Tato aplikace je výhradně určená pro kurzy probíhající na ČVUT. Pro přihlášení a založení konta je nutné znát uživatelské jméno a heslo, které na usermap.cvut.cz má automaticky po založení studia, nebo zaměstnaneckého poměru každý vyučující i student ČVUT.

Možnost založení a vedení kurzu na http://ocw.cvut.cz/moodle/ je velice jednoduchá a je otevřena všem pedagogům na všech fakultách ČVUT. Nejdříve je nutné se do Moodlu přihlásit, aby se vytvořilo uživatelské konto. Poté prosím napište administrátorovi Moodlu, že zde chcete vytvářet kurz. Budete zařazeni do kategorie uživatelů s oprávněním k vytváření kurzů. Rady při vytváření kurzů naleznete na docs.moodle.org/cs/.

eLearning