Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Doporučené postupy a návody

Automatická odpověď

Pro volbu automatické odpovědi si musíte vytvořit jednoduché pravidlo.

Vytvoření pravidla:

 1. Spusťte poštovní klient GroupWise.
 2. Z hlavního menu vyberte Nástroje > Pravidla. V nově otevřeném okně pro tvorbu a správu pravidel, klikněte na tlačítko Nové.
 3. V okně Nové pravidlo vyplňte Název pravidla a zaškrtněte položku Přijaté a Pošta. (viz obrázek)

  Nové pravidlo

 4. Stisknutím tlačítka Definovat podmínky si nastavte upřesňující podmínky, za kterých se má automatická odpověď provádět.

  Pokud nechcete odpovídat na poštu, která má v předmětu SPAM, tak v okně Definovat podmínky vyberte z prvního seznamu Věc, z druhého Neobsahuje a do třetího pole dopište SPAM (musí být malými písmeny - spam). Vše potvrďte tlačítkem OK.

  Definovat podmínky

 5. Teď musíte nastavit akci, která se provede při splnění dříve nastavených podmínek. Po stisknutí tlačítka Přidat akci, vyberte z nabídky co se má provést. V našem případě tedy vyberte Odpovědět.
 6. V okně Odpovědět vyplňte pole Zpráva textem, který chcete aby obdržel odesílatel zprávy (Dobrý den, toto je automatická odpověď ...). Vše opět potvrďte tlačítkem OK.

  Odpovědět

 7. Teď nově vytvořené pravidlo uložte. Pokud chcete, aby se pravidlo začalo provádět, musí být v okně Pravidla u názvu "fajfka". Pokud již dále nechcete pravidlo používat musíte pravidlo "odfajfkovat".

  Pravidla

Poznámka: Jestliže znáte datum, kdy budete pravidlo automatické odpovědi potřebovat, můžete nechat pravidlo provádět pořád (v kroku 7 ho necháte stále zafajfkované), jen musíte rozšířit krok 4 následovně:
 1. V kroku 4 po zadání slova SPAM, vyberte z nabídky místo Konec, A.
 2. Definice podmínek se rozšíří o další řádek, ve kterém z první nabídky vyberte Všechna pole a následně Doručeno, z druhé nabídky vyberte Po datu, z třetí nabídky vyberte datum, od kterého se má pravidlo provádět, a naposledy změňte Konec na A.
 3. Tím se definice rozšíří zase o jeden řádek, ve kterém z první nabídky vyberte Všechna pole a následně Doručeno, z druhé nabídky vyberte Před datem, z třetí nabídky vyberte datum, do kterého se má pravidlo provádět, čtvrtou nabídku nechte tentokrát na hodnotě Konec.
 4. Vše potvrďte tlačítkem OK a vraťte se k bodu 5.

Definovat podmínky - rozšířené

Touto definicí se pravidlo automatické odpovědi bude provádět pouze na příchozí poště, a to jen pokud předmět zprávy nebude obsahovat výraz SPAM a výhradně mezi Vámi vybranými daty (v ukazkovém příkladě pouze 2.7.2007 - 22.7.2007).
Doporučené postupy a návody