Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Seznam kontaktních osob na ČVUT

Žádosti o serverový certifikát mohou generovat pouze osoby za jednotlivé fakulty tím pověřené. Jejich seznam naleznete zde:

vic - Výpočetní a informační centrum (vc)

fsv - Fakulta stavební

fjfi - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

fel - Fakulta elektrotechnická (feld, felk)

fd - Fakulta dopravní

fs - Fakulta strojní

su - Studentská unie

suz - Správa účelových zařízení

fit - Fakulta informačních technologií

muvs - Masarykův ústav vyšších studií

fa - Fakulta architektury

fbmi - Fakulta biomedicinskeho inzenyrstvi

ciirc - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

uceeb - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Pokyny a doporučení pro osoby pověřené generováním žádostí

Pověřená osoba (žadatel) za každou fakultu vygeneruje žádost dle postupu uvedeném na serveru pro certifikáty TCS.

Ze serveru CESNET TCS RA (tcs-ra@cesnet.cz) dojde žadateli kopie žádosti, která je též zaslána ČVUT CA (certifikační autoritě). Žadatel tuto kopii podepíše svým osobním certifikátem TCS a přepošle na ČVUT CA (ca@cvut.cz).

  • V žádosti prosím neuvádějte žádnou vaši OU (organizační jednotku - fel, fsv, atd.).
  • Žádost můžete generovat na tři roky (případně jeden nebo dva roky).
  • V žádosti může být pochopitelně uvedeno více CN (doménových jmen).
  • Na jednom serveru může byt 1 až n certifikátů (nikdy ne naopak - jeden certifikát pro více serveru).
  • Každé doménové jméno CN by mělo mít svůj záznam v DNS.
  • Od 1. července 2015 je preferované vydávaní TERENA SSL CA3 certifikátů podepsaných novým poskytovatelem certifikátů - DigiCert. Vydávaní strarých certifikatů podepsaných společností COMODO nebo GlobalSign už nebude déle možné.
  • díky vaše CA:)

    Certifikáty