Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

POLITIKA IMS – VIC ČVUT V PRAZE

V Praze, dne 1. 5. 2012

Výpočetní a informační centrum (VIC) je součástí komplexu ČVUT v Praze a jako primární poslání má na starosti podporu zavádění a provozu informačních technologií do všech činností ČVUT v Praze. Dále zajišťuje školení, kurzy přednášky a praktická cvičení, poskytuje konzultace a poradenské služby. V rámci své činnosti také připravuje účelové publikace, uživatelské příručky a materiály pro uživatele výpočetní techniky a síťových služeb. Sekundárním posláním je poskytování služeb externím zákazníkům, kterým chce VIC poskytovat služby vysoké kvalitativní úrovně. Tato poslání mají za cíl pomoci splnit strategii, vizi a misi celého ČVUT v Praze. Do této oblasti patří mimo jiné posílení postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity, posílení postavení na čele spolupráce s průmyslem a veřejnou správou a vytváření podmínek pro růst inovačního potenciálu.

Přístup pracovníků VIC je tedy orientován směrem na splnění očekávání jak studentů ČVUT v Praze, tak i externích zákazníků. Proto se VIC neustále snaží zdokonalovat své technické zázemí a s jeho pomocí také portfolio služeb a realizaci procesů vedoucích k uspokojení potřeb zákazníků.

Bezpečnost dat zákazníků i studentů jsou považovány za zásadní a jejich ochraně a dostupnosti je věnována vysoká pozornost a přikládána velká důležitost. Tomu odpovídají i opatření přijatá v rámci Analýzy rizik. VIC respektuje a dodržuje všechny relevantní regulatorní, právní a normativní požadavky. Dodržování uzavřených dohod a smluv je pro organizaci zásadní. V dokumentu „Metodika hodnocení rizik“ byla identifikována metodika hodnocení rizik a byla stanovena kritéria, podle kterých probíhá jejich hodnocení.

Smlouvy a dohody jsou vždy koncipovány jednoznačným způsobem, který definuje rozsah a kvalitu služeb VIC. Poskytování služeb je věnována vysoká péče a je zajišťováno, aby vždy byla dostupná dostatečná kapacita jak personální, tak zařízení, pro splnění závazků VIC. Nastavení procesů pro řešení incidentů, problémů, změn a podnětů od zákazníků je v souladu s nejlepšími známými postupy. Dodržování uzavřených dohod o kvalitě služeb je monitorováno a případné odchylky jsou bezodkladně řešeny. Pracovníci VIC neustále sledují vývojové trendy, aby tak mohli interním i externím zákazníkům nabízet stále lepší služby.

 • Za kvalitu poskytovaných služeb ručíme svým jménem podpořeným hlubokou historickou zkušeností, sahající více jak 300 let do historie technického vysokého učení v Českých zemích.
 • Naší prioritou je spokojený zákazník.
 • Prezentujeme se jako dodavatel kvalitních a komplexních produktů.
 • Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech.
 • Našim zákazníkům chceme být spíše partnerem než pouhým dodavatelem.

  DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY VIC

 • Trvalé udržování vysoké úrovně služeb za využití moderních technologií.
 • Zvyšování odborné způsobilosti všech pracovníků a zvyšování produktivity práce.
 • Specializovat se na vybrané typy technologií a služeb, v rámci nich dosahovat špičkové úrovně.
 • Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Nadále si udržovat stálé zákazníky prostřednictvím nabídky kvalitních služeb.
 • Certifikace ISO