Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Mathematica

Úvod

Mathematica je velmi rozsáhlý matematický systém. Podrobné informace o spouštění programu v unixu lze nalézt na documents.wolfram.com. Informace o systému můžete získat na stránkách www.elkan.cz a www.wolfram.com, popřípadě v manuálu ve VIC (pouze verze 4).

Eventuální připomínky a doplnění mailujte na pospisil@vc.cvut.cz.

Spouštění programu na Altix 3700

Na počítači Altix 3700 je licence typu Premier Service. Licence je platná pouze pro jednoho uživatele, který může spustit dva procesy. Byl nainstalován systém Mathematica 5.2 optimalizovaný pro procesor Itanium s architekturou IA64.

Pro spuštění programu v grafickém modu je třeba emulovat grafický výstup na vašem lokálním počítači. K tomu je potřeba nastavit proměnnou DISPLAY na Altixu a na svém terminálu povolit přijímání údajů zvenku pomocí funkce xhost. Více viz Vzdálené spouštění.

Pro řádné fungování grafického výstupu je třeba před prvním použitím zkopírovat fonty systému Mathematica na svůj počítač. Ty jsou na Altixu v adresáři /opt/Mathematica/5.1/SystemFiles/Fonts. Stačí zkopírovat soubor BDF a fonty ze souboru Type1 začínající na Mathematica. V Linuxu si je zkopírujeme do adresáře /usr/X11R6/lib/X11/fonts, kde také provedeme jejich aktivaci příkazem mkfontdir Type1. Nyní zbývá nastavit cestu k fontům. Pokud máte administrátorská práva, nastavíme cestu v souboru /etc/X11/fs/config. Pokud ne, tak si do svého „profile“ uvedeme příkazy:

  xset     fp+     $(MATH_PATH) / BDF
  xset     fp+     $(MATH_PATH) / Type1
kde MATH_PATH je proměnná ukazující cestu k adresáři, kam jsme nakopírovali fonty. Po restartu počítače jsme připraveni používat i grafický modus systému. Interaktivně se v grafickém modu program spustí příkazem “mathematica” , v textovém modu se spustí příkazem “math” a ukončí příkazem “Quit”.

Systém Mathematica využívá na Altixu knihovny MKL, které jsou optimalizovány firmou Intel a některé z nich mají v sobě již zabudovány instrukce pro vícevláknové počítání. Například při výpočtu matice krát matice se rozbíhá výpočet na všech dostupných procesorech. Výkonnost takového výpočtu je pak řádově až v desítkách Gflops. Snadno si to ověříte spuštěním následujícího prográmku:

m = 3000;
mflops = 2. * m * m * m * 0.000001;
mat = Table[ Random[], {m}, {m}];
t = First [ Timing [ mat.mat;]]/.Second->1
mflops = mflops/t
Můžete také snadno zjistit, že program počítá maximálně do řádu matice zhruba 16 000, což v dvojnásobné přesnosti odpovídá přibližně 2G paměti.
Aplikační prog. vybavení