Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Ovládání editoru JOE

Editor JOE je velmi oblíbeným textovým editorem v operačním systému typu UNIX. A to díky podobnosti ovládání s editory v OS MS-DOS a Windows a dostupnosti v rámci GNU (GNU's not UNIX).

Spuštění editoru

Editor se spustí z příkazové řádky interaktivního uzlu: joe jmeno_souboru

 

Ukončení práce

Ukončení práce s editorem s uložením souboru a posledních aktualizací CTRL-K X.
Pokud soubor nechceme uložit volíme kombinaci CTRL-C.


Základní editační příkazy

Obvyklá funkce šipek a tlačítek PgUp, PgDn, Home, End, Ins, DEL, Backspace.
Nápověda se volá a ruší s pomocí CTRL-K H. Posun v okně nápovědy vpřed CTRL-[, a vzad CTRL-[..

 

Přehled funkcí

Pohyb kurzoru

Vlevo šipka vlevo CTRL-B
Vpravo šipka vpravo CTRL-F
Nahoru šipka nahoru CTRL-P
Dolů šipka dolů CTRL-N
Předchozí slovo CTRL a šipka vlevo CTRL-Z
Další slovo CTRL a šipka vpravo CTRL-X

Skok na
Další stránku PgDn CTRL-V
Předchozí stránku PgUp CTRL-U
Začátek řádky Home CTRL-A
Konec řádky End CTRL-E
Začátek souboru CTRL+PgUp CTRL-K U
Konec souboru CTRL+PgDn CTRL-K V
Řádku číslo   CTRL-K L
Párovou závorku   CTRL-G

Práce s bloky textu
Označení začátku   CTRL-K B
Označení konce   CTRL-K K
Kopírování bloku   CTRL-K C
Přesun bloku   CTRL-K M
Uložení bloku do souboru   CTRL-K W
Načtení bloku ze souboru   CTRL-K R
Smazání bloku   CTRL-K Y
Profiltrování bloku   CTRL-K

Mazání
Znaku před kurzorem Backspace CTRL-H
Znaku pod kurzorem Del CTRL-D
Slova před kurzorem   CTRL-O
Slova za kurzorem   CTRL-W
Řádky   CTRL-Y
Obnovení smazaného textu   CTRL-_

Soubor
Editování nového souboru   CTRL-K E
Uložení editace souboru   CTRL-K D
Vložení souboru do aktuálního   CTRL-K R

Ukončení práce
Uložení souboru a konec   CTRL-K X
Konec bez zápisu do souboru   CTRL-C
Odsunutí editoru do pozadí   CTRL-K Z

Ovládání okna
Rozděl okno   CTRL-K O
Přepni se do horního okna   CTRL-K P
Přepni se do spodního okna   CTRL-K N
Zvětši velikost aktuálního okna   CTRL-K G
Zmenši velikost aktuálního okna   CTRL-K T
Zavři aktuální okno   CTRL-C

Vyhledávání
Hledat řetězec   CTRL-K F
Najít další   CTRL-L

Různé
Obnovit obsah obrazovky   CTRL-R
Zápis CTRL znaku  
` (pozn. obrácený apostrof)
Mód vkládání a přepisování Ins CTRL-T T
Nastavení formátu   CTRL-T
Překreslení obrazovky   CTRL-L
Zarovnání doleva   CTRL-K ,
Zarovnání doprava   CTRL-K .
Přeformátování odstavce   CTRL-K J

Nápověda
Vyvolání   CTRL-K H
Zrušení okna s nápovědou   CTRL-K H

Makra
Začátek nahrávání makra   CTRL-K [
Konec nahrávání makra   CTRL-K ]
Spuštění makra   CTRL-K /
Opakování makra   CTRL-K =

Nastavení (volby)
Přepínání vkládání/přepisování Ins CTRL-T T
Levý okraj   CTRL-T L
Pravý okraj   CTRL-T R
Zobrazuj číslo řádku   CTRL-T N
Zobrazuj číslo sloupce   CTRL-T C
Šířka tabelátoru   CTRL-T D
Automatické zarovnání   CTRL-T A

Literatura a odkazy
[1] http://www.rochester.edu/ats/Documentation/joeeditor.html
[2] http://www.gnu.org

GNU