Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Provoz páteřní sítě ČVUT


Páteřní počítačová síť ČVUT je neodmyslitelnou součástí infrastruktury školy, na kterou navazují jednotlivé lokální počítačové sítě ČVUT. Páteřní síť je rozvedena ve všech hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny jak osobní počítače většiny tvůrčích a administrativních pracovníků školy, tak i velkého počtu studentů. Od začátku roku 2003 je tato síť postavená na technologii GigaEthernetu a na produktech firmy Cisco.

V rámci zajišťování provozu páteřní sítě zajišťujeme následující činnosti:

Součástí pracovní náplně spojené s funkcí globálního správce sítě ČVUT je i koordinace činností správců na jednotlivých fakultách a lokalitách. Kromě toho jsou zajišťovány i práce spojené s napojením na vnější sítě(PASNET/CESNET). Naši pracovníci se též zúčastňovali práce ve všech technických orgánech a komisích, které CESNET a PASNET zřídily, a mohli v nich hájit zájmy ČVUT.

Velkou pozornost též věnujeme spolehlivosti sítě, zvyšování přenosové rychlosti a dosažení stabilní definované průchodnosti ve směru k centrálním serverům. V celé síti je již spolehlivě v provozu multicast, který umožňuje například přenos videa, síť též podporuje VoIP.

Též se aktivně podílíme na řešení projektů v síti CESNET2, která zajišťuje rychlé propojení nekomerčních subjektů v České republice a zajišťuje meziměstskou konektivitu včetně konektivity do zahraničí.

Síťové služby