Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Přehled projektů řešených na SGI ALTIX v superpočítačovém centru VIC ČVUT

ČVUT Praha

Fakulta stavební

Modelování proudění vody ve vadózní zóně (14)
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství FSV ČVUT (Ing. Milena Císlerová, CSc. a kol.)

Stabilita tunelové čelby (21)
Katedra stavební mechaniky, FSV ČVUT (Ing. Martin J. Válek Ph.D.)

Simulace proudění a transportu látek ve vadózní zóně (24)
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, FSV ČVUT (Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Ing. Michal Dohnal, Ing. Jaromír Dušek, Mgr. Jan Březina)

Přímá metoda a její numerická interpretace při určování tíhového pole Země (59)
Katedra vyšší geodezie, FSV ČVUT (Ing. Otakar Nesvadba; Ing. RNDr. Petr Holota, DrSc.)

Polotuhé přípoje dřevěných rámových konstrukcí (68)
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, FSV ČVUT (Ing. Martin Truhlář)

Spřažené dřevobetonové stropy při požáru (77)
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, FSV ČVUT (Ing. Tomáš Baierle)

Dynamické vyvažování výpočetní zátěže pro výpočty metodou FEM (91)
Katedra mechaniky, FSV ČVUT (Doc. Dr. Ing. Bořek Patzák)

Prognoza zatížitelnosti a životnosti zděných klenbových mostů (96)
Katedra mechaniky, FSV ČVUT (Prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.)

Spřažení trny malých průměrů (130)
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, FSV ČVUT (Ing. Thi Huong Giang Bergerová Nguyen)

Úvod do problematiky hoření svíček (144)
FSV ČVUT (Ing. Jiří Souček)

Analýza požární odolnosti betonových prvků s uvažováním zjednodušených a zpřesněných modelů požáru (151)
FSV ČVUT (Bc. Martin Benýšek)

Analýza modelů požáru a jejich optimalizace při posuzování konstrukcí (154)
FSV ČVUT (Ing. Martin Benýšek)

Simulace proudění a transportu látek ve vadózní zóně (166)
Katedra hydrauliky a hydrologie FSV ČVUT (Bc. Martin Edlman)

Monitoring erozního poškození pomocí fotogrammetrie (170)
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství FSV ČVUT (Ing. Markéta Vláčilová)

Modelování vnitřního prostředí společensky prospěšných budov nízkoenergetického typu pomocí softwaru (181)
UCEEB FSV ČVUT (Ing. Alžběta Kohoutková)

Efektivní paralelní výpočty na heterogenních systémech (191)
Katedra mechaniky FSV ČVUT (Ing. Michal Bošanský)

Výzkum metod tlumení kinetické energie při přímém plnění a prázdnění plavebních komor (198)
Katedra hydrotechniky FSV ČVUT (Ing. Tomáš Kašpar)

Fakulta strojní

Teplotní a mechanická analýza hlavy válce velkého vznětového motoru (11)
Ústav mechaniky, FS ČVUT (Ing. Miroslav Španiel, CSc., Ing. Radek Tichánek, Ing. Marcel Diviš)

Model proudění v mlecím okruhu ventilátorového mlýna (29)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Ing. Petr Matoušů)

Matematické modelování elektronového přenosu při fotosyntéze (30)
FS ČVUT (Ing. Jan Červený)

Rozložení teploty v interiéru automobilu (38)
Ústav techniky prostředí, FS ČVUT (Šponiar David, Ing. Martin Barták)

Numerické řešení stlačitelného proudění na nestrukturovaných sítích (40)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Ing. Jiří Dobeš)

Numerické metody pro řešení transsonického proudění (45)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Ing. Jiří Fürst, PhD.)

První stupeň odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami (47)
Centrum leteckého a kosmického výzkumu, FS ČVUT (Ing. Tomáš Čenský)

Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER (48)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Ing. Václav Železný)

Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER (49)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Ing. Marek Hauba)

Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER (50)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Ing. Pavel Zácha)

CFD simulace vnitřního prostředí v budovách za skutečných venkovních podmínek (56)
Ústav techniky prostředí, FS ČVUT (Ing. Martin Barták)

Simulace špinění bočních oken osobního automobilu (57)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Jan Klimeš)

Strukturální analýza pomocí programu OPTISTRUCT (61)
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, FS ČVUT (Ing. Petr Sedláček)

Vývoj a testování paralelního řešiče MKP (62)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Ing. Jakub Šístek)

Chladící okruh pro polovodičové detektory elementárních částic (63)
Ústav fyziky, FS ČVUT (Ing. Václav Vinš)

Chladící okruh pro polovodičové detektory elementárních částic (64)
Ústav fyziky, FS ČVUT (Michal Galuška)

Návrh tvaru vstupních ploch sání dmychadla s uvážením nestandardních režimů letu (67)
Centrum leteckého a kosmického výzkumu, FS ČVUT (Erik Ritschl, Ing.)

Sedadlo (69)
Výzkumné centrum aplikované kybernetiky, FS ČVUT (Mgr. Goran Simeunovic)

Vývoj numerických metod pro řešení aeroelastických problémů (70)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (RNDr. Petr Sváček PhD.)

Testování metody BDDC na skutečných úlohách linearní elasticity (78)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (RNDr. Marta Čertíková)

Studie termodynamiky proudění vzduchu v okolí jednoho OS s daným příkonem zbytkového tepla (85)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (František Huptych)

Studie termodynamiky proudění vzduchu v meziskladu vyhořelého paliva (86)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Petr Tynkl)

Vývoj vzduchového ejektoru (87)
Ústav techniky prostředí, FS ČVUT (Milan Barot)

Výpočty ve Fluentu pro rotační mechanismy (92)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Ing. Karel Gregor)

Paralelní a jiné intenzivní výpočty v GNU Octave (93)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (RNDr. Jaroslav Hájek)

Aplikace metod identifikace povrchových mikrostruktur (94)
Ústav přístrojové a řídící techniky, FS ČVUT (Ing. Jiří Rošický)

CFD výpočty proudění v reaktoru VVER 440 (95)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Michal Hruša)

Analýzy rámu formulového vozu pomocí MKP (100)
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, FS ČVUT (Ing. Michal Vašíček)

Pevnostní výpočty MKP součástí leteckého motoru (101)
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT (Ing. Martin Nesládek)

Aplikace dobývání znalostí pro strategiecké plánování a ekonomické hodnocení projektů (107)
Katedra inženýrské informatiky, FS ČVUT (Ing. Michal Višnovský)

Náročné výpočty proudění tekutin - HPC (110)
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, FS ČVUT (Ing. Pavel Lysák)

Matematické modelování turbulentního proudění (114)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Ing. Vojtěch Běták)

Nalezení numerického modelu pro řešení rozvaděčů a datových center (120)
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, FS ČVUT (Ing. Lukáš Manoch)

Aerodynamická interakce mezi vztlakovou mechanizací a VOP (121)
Ústav letadlové techniky, FS ČVUT (Bc. Robert Kulhánek)

Dmychadlový pohon pro ultralehký letoun - CDF analýza (122)
Ústav letadlové techniky, FS ČVUT (BC. Zdeněk Ilich)

Optimalizace aero-termodynamických charakteristik propulzního systému (123)
Ústav letadlové techniky, FS ČVUT (Ing. Martin Helmich)

Výpočty proudění v jaderných elektrárnách (138)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Ondřej Burián)

Metody rozkladu oblasti pro proudění (142)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Bc. Martin Hanek)

Propage Streamru na Dynamicky Adaptované Nestrukturované Síti (143)
Ústav technické matematiky, FS ČVUT (Ing. Jan Karel)

Analýza studených jazyků v jaderném reaktoru VVER-440 (147)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Pavel Šplíchal)

První stupeň odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami (149)
Ústav letadlové techniky, FS ČVUT (Ing. Tomáš Čenský, PhD)

Reaktory 4. generace (153)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Ing. Tomáš Romsy)

Optimalizace palivových vsázek reaktorů VVER 440 (156)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Ing. Jan Prehradný)

Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel (165)
Ústav letadlové techniky, FS ČVUT (Ing. Robert Kulhánek)

CFD model teploměrných jímek hlavního cirkulačního potrubí reaktoru VVER 1000 (171)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Bc. Tomáš Vorlíček)

Ověření aplikovatelnosti CFD metodik pro výpočty podchlazeného varu (172)
Ústav mechaniky tekutin a energetiky, FS ČVUT (Bc. Václav Písek)

CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků (173)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Bc. Václav Piskáček)

CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 (174)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Bc. Milan Routner)

Korekce sondy pro měření vlhkosti mokré páry v jaderné elektrárně Temelín (176)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Ing. Kukchol Yun)

Návrh spalinového výměníku (177)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Bc. Kryštof Heger)

Studie podchlazeného varu v hypervapotronu (179)
Ústav energetiky, FS ČVUT (Bc. Vojtěch Pitoňák)

CFD simulace zařízení pro větrání, vytápění a odlučování prachu (184)
Ústav techniky prostředí, FS ČVUT (Ing. Martin Barták, Ph.D.)

Optimalizace paliva zóny jaderného reaktoru (186)
Ústav energetiky, FS ČVUT (doc. Radek Škoda)

Aerodynamické výpočty studentské formule CTU CarTech (190)
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, FS ČVUT (Bc. Lukáš Pacoň)

Design and demonstration a pintle injector for reusable liquid rocket engine (192)
Centrum leteckého a kosmického výzkumu, FS ČVUT (Wael Almattar)

Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika (197)
Ústav přístrojové a řídící techniky, FS ČVUT (Ing. Zdeněk Novák)

Fakulta elektrotechnická

Vizualizace dat z numerických simulací CFD (16)
Katedra fyziky, FEL ČVUT (Ing. Dan Škandera)

Nelineární zvukové interakce v akustických rezonátorech (17)
Katedra fyziky, FEL ČVUT (Ing. Milan Červenka, Ph.D.)

Výpočty s polynomiálnímy maticemi (18)
Katedra řídící techniky, FEL ČVUT (Ing. Petr Kujan, Ing. Martin Hromčík)

Paralelní algoritmy ve stringologii (23)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Jan Holub, Ph.D.)

Paralelní a sekvenční odvozování asociačních pravidel (28)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Robert Kessl)

Metody znáhodněného distribuovaného prohledávání velkých stavových prostorů (31)
Katedra kybernetiky, FEL ČVUT (Ing. Filip Železný, PhD.)

Implementace paralelního algoritmu v OpenMP (32)
FEL ČVUT (Jiří Trpkoš)

Numerické řešení Burgersovy rovnice (51)
Katedra fyziky, FEL ČVUT (Michal Marčišovský)

Modelování nelinearit EA měničů (53)
Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT (Ing. Jakub Šťastný)

Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů (58)
Katedra elektroenergetiky, FEL ČVUT (Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc; Ing. Jaroslav Tomčík, CSc; Ing. Radek Procházka; Ing. Jan Hlaváček)

Progresivní metody návrhu indukčních elektrotepelných zařízení (60)
Katedra elektroenergetiky, FEL ČVUT (Ing. Petr Kubín)

Optimalizace odběrových diagramů (65)
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd; FEL ČVUT (Pavel Hanáček, Bc.)

Možnosti využití metody konečných prvků při návrhu etalonů odporu (66)
Katedra měření, FEL ČVUT (Ing. Jan Kučera)

Paralelní simulace konečných automatů (76)
FEL ČVUT (Štekr Stanislav)

Parametrické modelování a optimalizace fluxgate senzorů (79)
Katedra měření, FEL ČVUT (Ing. Michal Janošek)

Určení nejistot měření při testování dynamických vlastností A/Č systémů (80)
Katedra měření, FEL ČVUT (Pavel Fexa)

Formální překlad řízený paralelním LLP analyzátorem (81)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Tomáš Rohr)

Výzkum hybridního evolučního algoritmu CEA (82)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Zdeněk Buk)

Paralelní násobení řídkých matic (83)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Radek Zitta)

Parametrický model budovy MPII (97)
Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL ČVUT (Bc. Ondřej Linda)

Testování GridMPI (99)
FEL ČVUT (Bc. Tomáš Bílek)

Vyhľadávanie vo velkých obrazových databázach (108)
Katedra kybernetiky, FEL ČVUT (Mgr. Andrej Mikulik)

MCNP simulace pro stanovení energetického spektra neutronů (113)
Katedra fyziky, FEL ČVUT (Ing. ondřej Šíla)

Nepřímá kódování umělých neuronových sítí (115)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Jan Drchal)

Rozsáhlé agentní simulace dopravy (131)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Michal Jakob, Ph.D.)

Predikce interakce proteinů a DNA (132)
Katedra elektrotechnologie, FEL ČVUT (Ing. Andrea Szabóová)

Rozsáhlé agentní simulace dopravy (133)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Zbyněk Moler)

Rozsáhlé agentní simulace dopravy (135)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Mgr. Jan Hrnčíř)

Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů (137)
Katedra kybernetiky, FEL ČVUT (Bc. Vojtěch Aschenbrenner)

Podpora výzkumných týmů ČVUT CZ.1.07/2.3.00/30.0034 (150)
Katedra řídící techniky, FEL ČVUT (Paolo Nicolini, Ph.D.)

Evoluční optimalizace pro efektivní výpočty zvukových polí (152)
Katedra fyziky, FEL ČVUT (Adam Beňo)

Detekce poruch sensorů (157)
Katedra měření, FEL ČVUT (Petr Marek)

Podpora výzkumných týmů ČVUT CZ.1.07/2.3.00/30.0034 (159)
Katedra řídicí techniky, FEL ČVUT (Antonio Cammarata, PhD)

Určování významnosti faktorů v datech s využitím GP (160)
Katedra počítačů, FEL ČVUT (Ing. Aleš Pilný)

CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Theretical design of ultra-low friction surfaces (161)
Katedra řídící techniky, FEL ČVUT (Dr. Benjamin James Irving, PhD)

Podpora výuky paralelního programování (168)
Katedra řídící techniky, FEL ČVUT (Ing. Libor Bukata)

Simulace moderních fotovaltaických materiálů (185)
Katedra řídicí techniky, FEL ČVUT (Alberto Fraile, PhD)

Modelování cívek pro bezkontaktní přenos energie metodou FEM (194)
Katedra elektrických pohonů a trakce, FEL ČVUT (Ing. Michal Košík, Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Výpočty napěťově-deformačních polí v tělesech pro lomovou mechaniku (15)
Katedra materiálů, FJFI ČVUT (Dr. Ing. Petr Haušild)

Paralelní algoritmy pro řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic (19)
Katedra matematiky, FJFI ČVUT (Doc. Dr. Ing. Michal Beneš, Ing. Zdeněk Čulík, Ing. Emil Kotrč)

Výzkumné centrum pro optiku LN00A015 MŠMT (33)
Katedra inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT (Mgr. Natalyia Tarasenko; Prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. ; RNDr. Lubomír Jastrabík, CSc.)

Atomární simulace fyzikálních vlastností bcc Fe (34)
Katedra fyzikální elektroniky, FJFI ČVUT (Tomáš Pour)

Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice (39)
Katedra matematiky, FJFI ČVUT (Ing. Severin Pošta, PhD)

Modelování šíření elastických vln v obecném nehomogenním prostředí (41)
Katedra fyzikální elektroniky, FJFI ČVUT (Dr. Ing. Milan Šiňor)

Kvantově chemická studie interakce organických molekul s klastry zlata a platiny (55)
Katedra jaderné chemie, FJFI ČVUT (Mgr. Jakub Šebera, Ing. Stanislav Záliš)

Paralelní algoritmy pro numerické řešení hydrodynamiky (84)
Katedra fyzikální elektroniky, FJFI ČVUT (Ing. Luboš Bednárik, doc. Ing. Richard Liska)

Testování systému Star-P (90)
KFE FJFI ČVUT (Mgr. Libor Švéda, Ph.D.)

Studium jaderných efektů v hadron-jaderných a jádro-jaderných kolizich (146)
Katedra fyziky FJFI ČVUT (Ing. Michal Křelina)

Využití CFD kódu CFX v havarijních analýzách (175)
Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT (Bc. Filip Brijar)

Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 (187)
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT (Bc. Kristýna Gincelová)

Matematické modelování provozu počítačových sítí (188)
Katedra softwarového inženýrství, FJFI ČVUT (Ing. Martin Flusser)

Monte Carlo simulace v protonové terapii (193)
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT (Tomáš Urban)

Fakulta dopravní

Biomechanické MKP modely vytvořené pomocí dat počítačové tomografie (20)
Katedra mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Ing. Ondřej Jiroušek)

Studium nelineárních jevů ve fyzice plazmatu (25)
Katedra aplikované matematiky, FD ČVUT (RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.)

Zvyšování únosnosti tělesa železničního spodku (71)
Ústav mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Petr Hanuška)

Zvyšování únosnosti tělesa železničního spodku (72)
Ústav mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Ondřej Hrdlička)

Zvyšování únosnosti tělesa železničního spodku (73)
Ústav mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Ondřej Žák)

Zvyšování únosnosti tělesa železničního spodku (74)
Ústav mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Petr Zlámal)

Algoritmus evolučního programování vytvářející strukturu top-down (75)
Ústav informatiky a telekomunikací, FD ČVUT (Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský)

Stanovení mechanických vlastností porézních materiálů použitím experimentálních a počítačových metod (106)
Ústav mechaniky a materiálů, FD ČVUT (Ing. Petr Zlámal)

Studium jevů v obecné teorii relativity (148)
Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT (Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.)

Modelování pomocí neuronových sítí (167)
Ústav aplikované informatiky v dopravě, FD ČVUT (Ing. Martin Růžek)

Fakulta informačních technologií

Automatizace data mining procesu (109)
Katedra teoretické informatiky, FIT ČVUT (Ing. Jan Černý)

Meta optimalizace pro shlukovou analýzu (136)
Katedra teoretické informatiky, FIT ČVUT (Ing. Tomáš Bartoň)

Meta-optimalizace v prostoru reálných parametrů (139)
Katedra teoretické informatiky, FIT ČVUT (Ing. Vladimír Bičík)

Analýza zastavěných ploch s využitím stochastické geometrie (155)
Katedra aplikované matematiky, FIT ČVUT (Ing. Daniel Vašata)

Numerická simulace zkrouceného dvourozměrného kvantového vlnovodu (164)
Katedra aplikované matematiky, FIT ČVUT (Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.)

Satan conjecture (169)
Katedra aplikované matematiky, FIT ČVUT (Mgr. Jan Starý, Ph.D.)

Fakulta biomedicínského inženýrství

Výpočet Fresnelovy difrakce pro simulaci rozptylu XUV/RTG záření (124)
Katedra přírodovědných oborů, FBMI ČVUT (Ing. Petr Brůža)

Ústav technické a experimentální fyziky

Studium indukované radioaktivity v experimentu ATLAS (26)
Oddělení teorie a modelování, ÚTEF ČVUT (Ing. Ivan Bědajánek)

Studium produkce párů kvarků top-antitop v experimentu ATLAS (27)
Oddělení teorie a modelování, ÚTEF ČVUT (Ing. Karel Smolek)

Simulace spršek kosmického záření pro potřeby projektu CZELTA (89)
Oddělení teorie a modelování, ÚTEF ČVUT (Jakub Čermák)

Studium vlivu Kaluza-Kleinových gravitonů na produkci b kvarků na urychlovači LHC (116)
Oddělení teorie a modelování, ÚTEF ČVUT (Ing. Karel Smolek)

Simulace stínících schopností materiálů (117)
Oddělení teorie a modelování, ÚTEF ČVUT (Lukáš Fajt)

Analýza dat ze sítě ATLAS-MPX (127)
Oddělení fyzikálních experimentů, ÚTEF ČVUT (Dr. Andre Sopczak)

Analýza MPX (129)
Oddělení fyzikálních experimentů, ÚTEF ČVUT (Benedikt Bergmann)

Simulace spršek kosmického záření v projektu Czelta (163)
Oddělení fyzikálních aplikací a technologií, ÚTEF ČVUT (Martin Quarda)

Výpočetní a informační centrum ČVUT

Testování paralelních úloh ve Výpočetním a informačním centru ČVUT (9)
Výpočetní a informační centrum ČVUT (RNDr. Petr Pospíšil, CSc.)

VŠCHT Praha

Studium substitučního efektu (10)
Ústav organické chemie VŠCHT Praha (Doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.)

Simulace vícefázových toků v míchaných systémech (42)
Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha (Dr. Ing. Milan Jahoda)

Vliv dusíku na strukturu a vlastnosti křemičitých skel (46)
Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha (Ing. Jan Macháček)

Studium prostorové struktury izomerů calix[n]arenů pomocí reziduálních dipolárních interakcí (126)
Laboratoř NMR spektroskopie, VŠCHT Praha (Lukáš Vrzal)

Predikce fázových rovnováh v jednosložkových systémech metodami teoretické chemie (140)
Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha (Ing. Ctirad Červinka)

CFD modelování vzniku a šíření požáru (158)
Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha (Ing. Lucie Hasalová)

Predikce fázových rovnováh v jednosložkových systémech metodami teoretické chemie (180)
Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha (Ing. Cirad červinka, PhD.)

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Molekulární simulace nanochemických prvků (12)
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně (Martin Lísal)

Molekulární simulace konformačního chování lineárních polymerů (13)
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně (Jan Krejčí)

Molekulární modelování reagujících směsí v nanoporézních materiálech (54)
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E.Purkyně (Mgr. Jan Krejčí)

Akademie věd České republiky

Simulace pole proudění vzduchu nad Krušnými horami a nad Prahou (22)
Ústav fyziky atmosféry, AVČR (RNdr. Jaroslav Svoboda CSc., Mgr. Jiří Hošek)

Kolizní dynamika bubliny a tuhé částice v kapalině (43)
Ústav chemických procesů, AVČR (Ing. Jaromír Havlica Ph.D.)

Počítačová simulace hydrodynamiky vícefázových aparátů (44)
Ústav chemických procesů, AVČR (Ing. Jiří Křišťál)

Výpočet modelu COSMO (125)
Ústav fyziky atmosféry, AVČR (RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.)

Výpočet modelu COSMO (128)
Ústav fyziky atmosféry, AVČR (doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.)

Ostravská Univerzita

Strukturní a termodynamické vlastnosti iontových klastrů vzácných plynů (35)
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita (RNDr. René Kalus, Ph.D; Mgr. František Karlický, Aleš Vítek)

Dynamika rozpadu jednou ionizovaných homogenních klastrů vzácných plynů (36)
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita (Ing. Ivan Janeček, CSc.)

Teoretické studium iontových klastrů vzácných plynů (37)
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita (Mgr. Daniel Hrivňák)

Univerzita Karlova v Praze

Polaróny v polymerech, určení jejich dynamických parametrů (52)
Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova Univerzita v Praze (Juraj Nožár, Prof. Stanislav Nešpůrek, PhD. DSc.)

Projekt dopadu klimatické změny CECILIA (88)
Katedra meteorologie a ochrany životního prostředí MFF UK (Mgr. Michal Belda)

Využití paralelního počítání ve studiu statistických vlastností rozpadu jader (111)
ÚČJF MFF UK (Mgr. Stanislav Valenta, Mgr. Jiří Kroll, doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.)

Technická Univerzita Liberec

Testování škálovatelnosti paralelní verze programu Flow123d (98)
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, TU Liberec (Miroslav Jašík)

Testování a optimalizace metody rozkladu oblasti pro specifické úlohy proudění (102)
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, TU Liberec (Bc. Tomáš Bambuch)

Metoda lineární interpolace pro nekompatibilní propojení diskretizovaných PDR (112)
NTI, TU Liberec (Martin Hájek)

Numerické řešení proudění na rozáshlých 3D sítích (118)
FM, TU Liberec (Ing. Václav Řidký)

Numerické řešení proudění na rozáshlých 3D sítích (119)
FM, TU Liberec (Ing. Petr Šidlof, Ph.D.)

Simulace proudění a transportu v horninovém prostředí (134)
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU Liberec (doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.)

Benchmarky Flow123d verze 1.7 (145)
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, TU Liberec (Bc. Pavel Exner)

Simulace vnitřního proudění tekutin pomocí LES metody (178)
FM, TU Liberec (Ing. Martin Lasota)

Ústav jaderného výzkumu Řež

Modelování vzniku krize varu pomocí výpočetních programů CFD (182)
UJV (Ing. Ladislav Vyskočil, Ph.D.)

Řešené projekty na ALTIX