Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Školení pedagogů SIPVZ

VIC ČVUT je certifikovaným školícím střediskem v rámci SIPVZ (Soustředěná informační politika vzdělávání zaměstnanců).

V součastnosti nabízíme tyto moduly školení:

V rámci modulů S pak nabízíme tato zaměření:

Zájemci o školení se mohou přihlásit u níže uvedených kontaktních osob:

Modul školení Kontaktní osoba E-mail Telefon
Modul Z Ondřej Hlaváč hlavac@vc.cvut.cz 224 352 937
Modul P Ondřej Hlaváč hlavac@vc.cvut.cz 224 352 937
Modul S, základy e-learningu Doc. Ing. Karel Květoň,DrSc. kveton@comtel.cz 224 315 141
Modul S, počítačové modelování Doc. Ing. Heřman Mann,DrSc. mann@vc.cvut.cz 224 352 933

Pro moduly Z,P jsme v seznamu školících středisek vedeni pod těmito čísly certifikátů: Z=853, P=497.

Pro jednotlivé moduly S jsme akreditovány pod těmito čísly osvědčení:
Základy e-learningu pro učitele a ředitele škol: 19 072/2004-25-73
Interdisciplinární počítačové modelování a simulace: 12 610/2004-25-8

Aktuální informace o SIPVZ najdete na webových stránkách www.e-gram.cz

Školení pedagogů SIPVZ