Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Stav bezdrátových sítí na jednotlivých fakultách ČVUT

Pokud kontrolujete certifikát u radius serveru (protokol PEAP - nastavení), je nutno jako certifikační autoritu zvolit "DigiCert Assured ID Root CA".

V současné době existuje několik možností jak se na ČVUT připojit k bezdrátové síti.

Logo Eduroam Jednou z nich je mezinárodní projekt eduroam vyvíjený v rámci sdružení TERENA, který spojuje jednotlivé univerzitní sítě a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě. Na naší národní úrovni je garantem tohoto projektu sdružení Cesnet, přes které jsou připojeny i české vysoké školy a na jehož stránkách naleznete asi nejvíce informací. Zajímavá je z pohledu uživatele určitě matice dostupnosti, kde jsou vidět všechny instituce zapojené do projektu i jejich aktuální dostupnost v síti eduroam (pro cizí uživatele).

Další možností pro připojení jsou vlastní bezdrátové sítě fakult. Autentizace je zde prováděna přes www stránky.

Následuje výčet připojení jednotlivých fakult:

fel - Fakulta elektrotechnická

fjfi - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

vic - Výpočetní a informační centrum

fs - Fakulta strojní

fsv - Fakulta stavební

fd - Fakulta dopravní

fit - Fakulta informačních technologií

fa - Fakulta architektury

muvs - Masarykův ústav vyšších studií

ciirc - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

utef - Ústav technické a experimentální fyziky

uceeb - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

fbmi - Fakulta biomedicínského inženýrství

Bezdrátové sítě