Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Úvod

poslední aktualizace: říjen 2012

Výpočetní a informační centrum má pro náročné numerické výpočty (HPC – high performance computing) k dispozici výkonné počítače firmy SGI. Další počítače této firmy ve výpočetním klusteru našeho centra jsou majetkem výpočetních center spolupracujících vysokých škol, Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Karlovy. Jeden z těchto počítačů se i nachází mimo VIC v budově rektorátu UK a spojení s ním probíhá prostřednictvím vysokorychlostní akademické sítě.

Tyto multiprocesorové systémy se sdílenou pamětí díky své modularitě snadno pokryjí nároky na velkou výpočetní kapacitu, navíc svojí orientací na bázi Linuxu jsou blízké většině uživatelů. Velkou výhodou je značné rozšíření těchto systémů v průmyslu a výzkumu v celém světě. A tak i na ČVUT máte jedinečnou příležitost poznat a pracovat v obdobném výpočetním prostředí jako např. v Auto Škoda Mladá Boleslav, nebo v Holandsku ve výpočetním centru Sara, v Leibnitzrechnenzentrum v Bavorské akademii věd v Mnichově či v USA v NASA, kde jsou také počítače Altix, ale samozřejmě mnohem výkonější.

Na následujících stránkách naleznete popis hardwarové konfigurace, informace o nainstalovaných programech, spouštění úloh pomocí dávkového systému PBS a další užitečné informace.
Superpočítačové služby