Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Matematická knihovna NAG

    Knihovna NAG obsahuje stovky podprogramů a funkcí vytvořených pro jazyk FORTRAN. Patří k nejlepším knihovnám, které zachycují především následující oblasti matematiky:

Dokumentace (13 obsáhlých svazků) je po dohodě k dispozici všem uživatelům v místnosti 16, tel. 24352949.

    V úvodním dokumentu Introductory Guide lze vybrat označení nejvhodnějšího podprogramu (podle klíčovych slov, vývojových diagramů, stručné matematické formulace apod.) a v doplňkových dokumentech podle příslušného názvu lze pak nalézt podrobnější dokumentaci: matematickou formulaci, volání, popis parametrů, odkazy na literaturu, testovací příklad apod. Podprogramy, které mohou vlivem zadání poskytovat neúplné či nezaručené výsledky, jsou označeny jako Black Box. Rovněž v každém podprogramu nebo funkci je parametr IFAIL, který poskytne informace o možných chybách, které lze zhruba rozdělit do tří skupin: neplatná hodnota parametru na vstupu do rutiny, numerická chyba během výpočtu (např. singularita matice, chyba iterace při konvergenci, apod.), upozornění že spočtený výsledek není spolehlivý. Připojení použitého (použitých) podprogramů nebo funkcí se uskuteční použitím parametru -lnag při překladu uživatelova programu.

Na počítači SGI Altix je knihovna umístěna v adresáři /opt/NAG. Knihovnu lze použít pouze s překladačem efc.

Parametry: -L/opt/NAG -lnag je nutno zadat jako koncové.

Příklad:
efc -o program program.f -L/opt/NAG -lnag

Podrobne informace o aplikaci lze najit na WWW strankach Numerical Algorithms Group Ltd.

Matematické knihovny