VEKTORY - CVIČENÍ

1) SOUŘADNICE BODU  2) VZDÁLENOST DVOU BODŮ  3) STŘED ÚSEČKY  4) ORIENTOVANÁ ÚSEČKA  5) NENULOVÝ VEKTOR  6) OPERACE S VEKTORY  7) VELIKOST VEKTORU  8) SKALÁRNÍ SOUČIN  9) VEKTOROVÝ SOUČIN  10) CVIČENÍ  OBSAH