PŘÍMKA JAKO PRŮSEČNICE DVOU ROVIN

1) PARAMETRICKÁ ROVNICE PŘÍMKY  2) PŘÍMKA JAKO PRŮSEČNICE DVOU ROVIN  3) PŘÍKLADY  OBSAH