ÚHLY A ODCHYLKY - CVIČENÍ

1) ODCHYLKA DVOU PŘÍMEK  2) ODCHYLKA DVOU ROVIN  3) ODCHYLKA PŘÍMKY OD ROVINY  4) CVIČENÍ  OBSAH